Ungdomstreffet utsettes

Nærmere informasjon  vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.