Ungdommens kulturpris

STATUTTER FOR UNGDOMMENS  KULTURPRIS I SALANGEN KOMMUNE.

 

  1. Salangen kommune v/levekårssutvalget kan hvert år tildele en ungdommens kulturpris til enkeltungdom eller en gruppe, lag eller forening fra Salangen kommune. Dersom det ett år ikke finnes aktuelle kandidater, kan utvalget velge å ikke dele ut prisen dette året.
  1. Aktuelle kandidater til prisen kan være ungdom mellom 13 og 25 år eller grupper, lag og foreninger som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats på det aktive og/ eller det administrative plan i Salangen kommune. Aktuelle kandidater er også de ungdommene som på verdig måte har representert kommunen utad.
  1. Prisen kunngjøres hvert år, og enkeltpersoner, lag og foreninger skal ha muligheter til å komme med skriftlig begrunnede forslag på aktuelle kandidater . Forslag til kandidater må leveres Salangen kommune innen 10.mai tildelingsåret.
  1. Levekårsutvalget treffer på fritt grunnlag beslutning om hvem som skal tildeles prisen. Prisutdelingen finner sted under premieutdelingen til Millionfisken første uken i juli hvert år.
  1. Prisen består av en pengegave, diplom og et prissymbol.

 

Kultursjefen