Referat fra konstituerende møte 15.11.17

Sak 2/17 Viktige oppgaver for ungdomsrådet høst 17 og vinter 2018

Møtet diskuterte hvilke oppgaver som var viktig å jobbe med den neste perioden. Oppgavene som ble diskutert og prioritert er som følger:

· UKM, Ungdommens kulturmønstring 2018, lokal mønstring i Salangen.

· Millionfisken 2018, Ta sjansen og kanskje en barne / ungdomsaktivitet i idrettshallen

· Drift av VELVE ungdomsklubb med åpningstid en eler to ganger pr mnd.

· Talerett i alle politiske fora i Salangen kommune

 

Sak 3/17 Eventuelt

Møtet diskuterte andre saker som listes opp i punkter;

· Ungdomsrådet må markedsføre seg selv på digitale flater.

· Det utlyses en konkurranse med å tegne logoen til Salangen ungdomsråd. Premien er fribillett til Salangen kino på 3 mnd.

· Ungdomsrådet bør få muligheter til å presentere seg i kommunestyret.

· Neste møte planlegges til 29. november 16.00 i VELVES lokaler.

 

Kurt Jan Kvernmo

Referent