Trygghetsalarmer

Søknad og egenandel:

Forespørsel rettes til pleie og omsorgstjenesten. Skriftlig søknad på vanlig søknadskjema til pleie og omsorg- finn søknadsskjema her på nettsiden. Søknadsskjema fås også ved henvendelse til kontor/adm. i kjeller  på SABE

Tildeling etter forvaltningsloven og vedtak i Omsorgsteam. Klagerett etter forvaltningsloven.

Egenandel: kr 270,- for montering og 240,- pr. mnd. Faktureres via kommunal fakturering 1 gang / mnd.

Mr info om tjenesten:

Tildeles til hjemmeboende, ut fra helhetlig vurdering av fysisk helse, psykisk helse , kognitiv funksjon, boforhold etc. Trygghetsalarm er ingen erstatning for telefon og skal bare brukes i nødsituasjoner, ikke ved sykdom eller annen behov for hjelp til daglig gjøremål. Da vi ikke har ambulerende nattevakt i kommunen vil utrykning på nattestid være begrenset.

Kontaktinformasjon for hjemmetjenesten