Troms idrettskrets inviterer til seminar

Idrettskretsen øker sin innsats for å nå målet om flere og bedre idrettsanlegg i Troms.

Alle innen idretten og det offentlige som har interesse for gode rammevilkår for idrettsanlegg og vil være delaktig i prioriteringer som skal gjøres, oppfordres til å ta del i Anleggshelga.

 

Program

Fred 27.okt        kl.18-20                Idrettskretsens anleggsplan, anleggsfond, prioriteringer

                               Kl.20-23               Sosial tilstelning med utdeling av idrettskretsens Hederstegn og Ildsjelpris

 

Lørd 28.okt         kl.09-16                Hva er status for anleggssituasjonen i Troms? Fersk forskning på Idrettsindeks for Troms, presentert av Telemarksforskning

                                                               Hva er Troms-idrettens anleggsbehov? Behov og planer for utbygging, presentert av særkretser og idrettslag

                                                               Gode planer og godt samarbeid gir gode synergier, eksempler på samarbeid mellom idrettsråd og kommuner,  Tromsø,  Harstad og Lenvik

                                                               Regional plan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet, Troms fylkeskommune

                                                               Nasjonal anleggspolitikk, Norges idrettsforbund

                                                               Idrettskretsens anleggsplan, oppdateres med nye innspill og prioriteringer

 

Informasjon om påmelding, detaljert program og sted kommer senere.

Idrettskretsen inviterer til ei Daglig-leder-samling for idrettslag og idrettsråd fredag formiddag.