Trafikk til skolen

På øversida av skolen

Begrensede parkeringsmuligheter. Disse parkeringsplassene er reservert nyttetrafikk og handikappede samt noen parkeringsplasser for lærere og administrasjon.

På øversida av skolen langs riksvei 851 er det trygt for elever som går til skolen - med fortau i begge retninger. Det settes også opp gjerde her for å markere skolens område.

Skoleplassen

Vi disponerer så mye areal som mulig til uteareal for skoleelever, så det er helt bilfritt i området mellom skolen, idrettshallen og kulturhuset.

Strandveien

Kjører du dine barn til skolen er det tryggest å sette de av på Strandveien. Langs Strandveien er det etablert bussholdeplasser og parkeringsplasser. Det vil bli skiltet med stengt for innkjøring i området opp mot skolen, kulturhuset og idrettshallen i tidspunktene for skolestart og skoleslutt. Det er også mulighet for parkering på U4-området nedenfor Strandveien.