Skatteattest

Generelt

Beskrivelse

Du trenger skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller bestille det elektronisk fra Altinn (se lenka nedenfor). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten blir sendt til deg innen to virkedager etter at bestillingen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune til en verdi over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Kategorier

  • Skatter og avgifter

Samarbeidspartnere

Skatteetaten er organisert som skattekontor i fem regioner. Skattekontoret er en samling av det tidligere likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret i én organisasjon regionalt.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gi nærmere opplysninger rundt ordningen med skatteattester.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se anskaffelsesforskriften § 7-2 Skatteattest

Forskrift

Anskaffelsesforskriften

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Astafjord skatt og innfordringstjeneste
  • Telefon: 77 02 18 21, 77 02 18 23
  • Postadresse: Årstein, 9470 Gratangen
  • Besøksadresse: Kommunehuset, Årstein Gratangen
  • Åpningstid: Mandag - fredag 09.00-15.45

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03