Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Kategorier

  • Barn og familie

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/Vilkår

Hva som er best for barnet

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lov

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Barnevernavdeling, interkommunal
  • Telefon: 77172055
  • Postadresse: Postboks 779355 SJØVEGAN
  • Besøksadresse: Huset mot HavetSJØVEGAN

Kontaktenhet

  • Navn: Servicetorget
  • Leder: Grethe Davidsen Kleppe
  • Postadresse: Herredshuset, Salangen kommunepostboks 77, 9355 Sjøvegan
  • Besøksadresse: Herredshuset
  • Åpningstid: Åpningstider kommunale kontor: f.o.m. 15/5- t.o.m. 15/9: 0800-15.00 f.o.m. 16/9- t.o.m. 14/5: 0800-15.45

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03