Restskatt - betaling og innkreving

Generelt

Beskrivelse

Restskatt oppstår som regel fordi inntekten ble høyere enn forventet. Den må betales selv om du klager på skatteoppgjøret. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du er uenig i skatteoppgjøret, sender du klage til skattekontoret. Dette kan gjøres elektronisk. Fristen for klage på skatteoppgjør er generelt tre uker etter kunngjøring av at skattelisten er lagt ut. Når du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.

Kategorier

  • Skatter og avgifter

Målgruppe

Personer som har fått restskatt ved skatteoppgjøret

Samarbeidspartnere

Skatteetaten er organisert med ett hovedkontor, Skattedirektoratet, og fem regioner: Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst.

Hver region består av flere fysiske kontorsteder som kalles skattekontor. Alle skattekontorene har en veiledningstjeneste som tar imot dine henvendelser på alle Skatteetatens oppgaveområder. I tillegg har vi Skatteetatens telefontjeneste  – etatens veiledningstjeneste på telefon.

Skattekontoret fastsetter grunnlaget for hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/kommunekasserer) håndterer innbetalinger og iverksetter innkreving.

Regelverk

Lov

Skattebetalingsloven
Skatteforvaltningsloven

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Astafjord skatt og innfordringstjeneste
  • Telefon: 77 02 18 21, 77 02 18 23
  • Postadresse: Årstein, 9470 Gratangen
  • Besøksadresse: Kommunehuset, Årstein Gratangen
  • Åpningstid: Mandag - fredag 09.00-15.45

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03