Renovasjon

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Kategorier

  • Natur og miljø
  • Skatter og avgifter

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Gå til denne siden for å finne prislister for kommunale tjenester.

Prisliste for alle tjenester i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lov

Forurensningsloven

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 Det er Senja Avfall AS som har renovasjonsordningen i kommunen. På Salangen kommunes nettside finner du mer informasjon om hvordan dette er organisert lokalt. Klikk her!

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Teknisk avdeling
  • Leder: Reidar Berg
  • Telefon: 77172003
  • Epost postmottak@salangen.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 779355 SJØVEGAN
  • Besøksadresse: 9350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03