Permisjon fra grunnskoleopplæring

Generelt

Beskrivelse

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Kategorier

  • Skole og utdanning

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skjema for søknad om skolefri ved Salangen skole

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Lov

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker elektronisk om skolefri:

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Salangen skole
  • Leder: Lars-Georg Nordhus
  • Telefon: 77172175
  • Telefaks: 77 17 15 56
  • Besøksadresse: Kongsveien 289350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03