Leirskoleopphold

Generelt

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

Kategorier

  • Skole og utdanning

Målgruppe

I Salangen har man lagt leirskoleopphold til 7. trinn og vi har nå fast avtale med Grøtavær leirskole hvert år i uke 21

Pris for tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se opplæringslova §§ 2-3,  2-15 og 10-9.

Lov

Opplæringslova

Retningslinje

Fortsatt lov med skoleturer
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Salangen skole
  • Leder: Lars-Georg Nordhus
  • Telefon: 77172175
  • Telefaks: 77 17 15 56
  • Besøksadresse: Kongsveien 289350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03