Legevakt

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Interkommunal legevakt for kommunene Bardu, Salangen og Lavangen befinner seg ved TMS, Troms Militære Sykehus i Bardu, tlf.: 77 18 10 00

Kategorier

  • Helse

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Her kan du laste ned informasjonsfolder:

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Interkommunal legevakt for kommunene Bardu, Salangen og Lavangen befinner seg ved TMS, Troms Militære Sykehus i Bardu, tlf.: 77 18 10 00

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Lars A.
Etternavn: Nesje
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 77 17 20 65
Telefaks: 77 17 21 65

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03