Kulturskole - opptak

Generelt

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Kategorier

  • Kultur og fritid

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/Vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Prisliste for alle tjenester i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
Salangen musikk- og kulturskole

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lov

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Se Salangen kulturskole

Søknadsfrist

 Frist juni foregående skoleår.

Søknaden sendes til

Salangen komm. musikk- og kulturskole

Kongsveien 32 A/B, 9350 Sjøvegan

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Salangen kultur- og musikkskole
  • Leder: Bjarne Dahlberg
  • Telefon: 90975611
  • Postadresse: Postboks 779355 SJØVEGAN
  • Besøksadresse: Kongsveien 329350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03