Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Kategorier

  • Skole og utdanning
  • Barn og familie

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Forvaltningsloven

Retningslinje

Fortsatt lov med skoleturer
Gratisprinsippet (Udir)
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Innmelding skole

Søknadsfrist

Førsteklassinger registreres før 23.02.2009

Søknaden sendes til

Vasshaug skole
postboks 77, 9355 SJØVEGAN

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Servicetorget
  • Leder: Grethe Davidsen Kleppe
  • Postadresse: Herredshuset, Salangen kommunepostboks 77, 9355 Sjøvegan
  • Besøksadresse: Herredshuset
  • Åpningstid: Åpningstider kommunale kontor: f.o.m. 15/5- t.o.m. 15/9: 0800-15.00 f.o.m. 16/9- t.o.m. 14/5: 0800-15.45

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03