Gravplass

Generelt

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

Kategorier

  • Individ og samfunn

Kriterier/Vilkår

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

 I Salangen kommune er fredningstiden 30 år. 

Pris for tjenesten

Prisliste for alle tjenester i kommunen

Samarbeidspartnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Gravferdsloven

Forskrift

Gravferdsforskriften

Retningslinje

Endringer i gravferdsloven og kirkeloven (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Vedtekter kirkegårdene i Salangen

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03