Ergoterapi

Generelt

Beskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Kategorier

  • Helse

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Kriterier/Vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Lov

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Retningslinje

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Fysio/ergoterapi
  • Leder: Paula Ryeng
  • Telefon: 77172080
  • Besøksadresse: Helsesenteret9350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til

30.12.2017

Sist oppdatert

06.01.2017 08:03