Tilførselstraseer for skuter i forbindelse med Reistadløpet

 

Rennet sendes i sin helhet på NRK , og overføres i tillegg til 80 andre land. Arrangøren ønsker å skape en skikkelig folkefest den helga, med «Kollenstemning» der folk overnatter ute i traseen og er på plass når løperne kommer etter starten kl 9. Det blir etablert  en camp ved spurtpunktet ved Orta, og en camp ved spurtpunktet ved Kampenhytta.

I denne forbindelse blir det etablert en trasé med start fra Grendehuset i Øvre Salangen og frem til Orta. Se kartskisse. Det er  innhentet grunneiernes tillatelse til snøskuterkjøring over de aktuelle eiendommene fra fredag 31. mars fra kl 17. Vedlagte kart viser trasèen (link). Det vil være mulig å parkere bil og henger ved Grendehuset, men disse må være fjernet senest kl. 1730 på søndag 2. april.

Langs denne traséen vil det være mulig å søke dispensasjon for nødvendig transport av materiell for overnatting. Dette er viktig å merke seg. Ren persontransport er m.a.o. ikke tillatt, men personer kan sitte på med den transporten som går med utstyr.

Traséene er åpne for de med dispensasjon fra fredag 31. kl 17-23 og retur åpner fra lørdag 1. april kl 13.Trasèen er m.a.o. stengt fra fredag 31. kl. 2300 til lørdag 1. kl. 1300. Traséene stenger helt søndag 2. april kl 17. Dvs. innen dette tidspunkt må alle være tilbake til startpunktet ved Grendehuset.

Hvis du ønsker å ta del i dette må du søke elektronisk på Salangen kommune sine hjemmesider. I søknaden må det fremkomme hva som er formålet med kjøringen (nødvendig transport av utstyr for overnatting ifm. Reistadløpet). Dette må skrives inn i søknaden.

Link til søknad finner du her.

Du trenger ikke å legge ved kart. Det holder å angi hvilken trasé det gjelder.

Personer som søker med bakgrunn i medisinske forhold må vise til legeattest. Funksjonshemming må være av varig karakter.

Vi oppfordrer også folk til å rydde opp etter seg og ta med søppel hjem.

Det må søkes innen mandag 20. mars, og søknaden er gratis.