Presssemelding: Tilflyttere får festivalpass til Millionfisken

De som har flyttet hit og ennå ikke meldt fra til folkeregisteret, eller som vurderer flytting hit oppfordres nå til å melde fra til folkeregisteret før 1. juli. Folketall pr 01.07 har stor innvirkning på inntektene til kommunen, og dermed mulighetene til å yte best mulig tjenester til innbyggerne.

Det vil også bli trukket ut 5 fiskebevis blant de tilflytterne som har meldt flytting i perioden f.o.m  01.01.16 t.o.m 23.06.16

Alle aktuelle bes oversende navn og dokumentasjon på flytting til kommunen, til undertegnede på e-post: 

sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no

ordfoerer.jpg

 

Velkommen til Salangen!

Med vennlig hilsen
Sigrun Wiggen Prestbakmo
ordfører i Salangen kommune