: : Viktige telefoner i kommune

 

Ansatteliste

NAVN / e-post

ENHET

TITTEL

TELEFON

MOBIL

Amundsen, Trine

Salangen skole

Lærer Lamoelever

77 17 20 44

 

Andersen, Anne Line

Mottaket

Koordinator EM

77 17 21 04

 

Andreassen, Bente E.

NAV Salangen

Førstekonsulent

77 28 52 97

 

Andresen, Randi

Teknisk

Sekretær

77 17 21 25

 

Andresen, Kjell

Teknisk

Vaktmester

 

481 80 873

Andresen, Randi

Vasshaug skole

Kontorfullmektig

77 17 20 49

 

Apeland, Elbjørg

Salangen skole

Assistent

77 17 20 35

 

Bakkehaug, Linn H.

Miljøtjenesten

Merkantil 40%

77 17 21 71

 

Bakkemo, Ann Kristin   Lærer 77 17 20 36  

Bakkemo, Inger

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 50

 

Bakkemo, Irene

Vasshaug skole

Assistent

77 17 20 53

 

Bakkemo, Ståle

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 50

 

Bekkeli, Eigil

Salangen skole

Inspektør ungdomstrinnet

77 17 20 41

 

Bendiktsen, Linn

Assistent

Vasshaug skole

77 17 20 53

 

Berg, Reidar

Teknisk

 

 

901 31296

Berntzen, Britt M.

Salangen skole

Lærer

77 17 20 39

 

Bertheussen, Ellen J.

PLO

Leder PLO

77172081

 99106948

Berthinussen, Jøran G.

Salangen skole

Inspektør, webansvarlig

77 17 20 32

943 41 107

Geir Bolstad

Teknisk

Fagarbeider

 

481 80877

Bratsberg, Arild

NAV Salangen

NAV leder

77 28 52 91

 

Braathen H., Heidi

Salangen skole

Lærer

77 17 20 42

 

Bækkelund, Gunnar

IKT

Faglig Leder IKT

77 17 20 07

917 62 440

Dahlberg, Bjarne

Kultur

Kulturskolerektor

77 17 21 18

909 75611

Bækkelund, Sigrun

 

Renholder

 

476 54965

Dahlberg, Sølvi

 

 

 

 

Daleng, Kenneth

lærer

Vasshaug skole

77 17 20 52

 

Davis, Howard Cameron

Mottaket

Resultatenhetsleder

77 17 21 00

917 40 689

Digre, May-Britt

Idrett/kultur

Renholder

 

940 36717

Eig, Anne Merete

Laberg bhage

Kst. Førskolelærer/ass

 

906 78384

Eklo, Solbritt

Laberg bhage

Kst ped.leder, f.skolelærer

77 17 55 29

 

Enbusk, Pål

Salangen skole

Lærer

77 17 20 37

 

Enoksen, Astrid

Pleie - og omsorg

Ass.pleie- og oms.ssjef

77 17 20 95

 

Fjelldal, Marianne

Salangen skole

Assistent

77 17 20 37

 

Fjærvoll Nordmo, Kristin

Pleie - og omsorg

Avd.leder hjemmetjenesten

77 17 20 94

 

Fossli, Solfrid

Helse

Lege

77 17 20 65

 

Fredheim, Inge

Landbruk

Skogbrukssjef

77 17 21 29

900 25 730

Frostrud, Berit

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 51

 

Gunnarsen, Gunnar

Teknisk

Avdelingsingeniør

77 17 21 22

913 74 915

Hamnli, Lene

Helse

Sykepleier

77 17 20 69

 

Hamnli, Øystein

Teknisk

Vaktmester

 

481 80 874

Hansen, Hilde G.

Barnevern

Kontorfullmektig

77 17 20 55

 

Hansen,
Liss Hennie

Strandbu bhage

Styrer

77171339

41613298

Hansen, Viggo

IKT

IKT konsulent

77 17 20 06

913 22779

Hansen, Hilde G.

NAV Salangen

Kontorfullmektig

77 28 53 01

 

Hansen, Else Marie

Salangen skole

Spesialpedagog

77 17 20 36

 

Hauge, Ena

Vasshaug skole

Fagarb. renhold

 

9051 3961

Haugen, Ane Kirstine

Personal

Personalsjef

77 17 20 05

938 33 266

Hauglid, Sigrid Lomås

Laberg bhage

Assistent

 

48077034

Hauglid, Einar

Helse

Fysioterapeut

77 17 21 39

 

Haugseth, Bente

Skolene

Assistent

77 17 20 53

77 17 20 32

Hegge, Heidi

Medby bhage

Renholder

 

918 21948

Hegge, Svein Åge

Teknisk

 

48 18 08 70

481 80 871

Heggelund, Kenneth

Salangen skole

Lærer

77 17 20 45

 

Heggelund, Kine

Helse

Turnuslege

77 17 20 65

 

Heggelund, Liz

Barnehage

Konsulent

77 17 21 32

90059285

Heggelund, Liz

Ø. Sal barnehage

Styrer

77 17 32 40

90059825

Heggelund, Stine

Salangen skole

Lærer

77 17 20 35

 

Helgesen, Liss Karin

Barnevern

Barnevernkonsulent

77 17 20 61

 

Hellefossmo, Odd

Brann/feiervesen

Brannsjef

77 17 21 23

959 67 345

Hind, Guri

Salangen skole

Lærer

77 17 20 35

 

Hoff, Alf Rune

Skogbruk

Skogmester

77 17 21 30

957 64 526

Hoff Gartland, Eva

Salangen skole

Lærer

77 17 20 36

 

Hofstad Fagertun, Kristin

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 52

 

Haakstad, Ellen

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 52

 

Ingvaldsen, Svein-E.

Boligstiftelsen

 

77 17 20 29

941 41 110

Jensen, Tor Jostein

Teknisk

Avdelingsingeniør

77 17 21 21

481 80 878

Jenssen, Lill Eva

Helse

Hjelpepleier

77 17 20 69

 

Kirkevergen

Kirken

Kirkeverge

77 17 14 00

 

Johansen, Arild

Teknisk

Formann

77 17 21 27

481 80 870

Johansen, Renate

Indregård bhage

Vikar

77 17 18 80

 

Johansen, Veronica

Laberg bhage

Styrer

77 17 54 81

91601329

Johansen, Ørjan

Studiesenteret

Leder

 

40557284

Johnsen, Ann May

Personal

Personalkonsulent

77 17 20 24

 

Johnsen Svane, Sonja

Helse

Bioingeniør

77 17 20 69

 

Jørgensen, Konrad

NAV Salangen

Seniorkonsulent

77 28 52 96

 

Karlsen, Ragnfrid M.

Miljøtjenesten

Resultatsenhetsleder

77 17 20 96

975 44 365

Karlsen, Tone Lise

Salangen skole

Lærer

77 17 20 42

 

Karlsen, Sølvi

Indregård bhage

Assistent

77 17 18 80

 

Kleppe Davidsen, Grethe

Servicetorget

Sekretær

77 17 20 03

 

Kristensen, Allan

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 52

909 75 185

Kvernmo, Kurt Jan

Kultur

Kultursjef

77 17 21 10

900 52 222

Larsen, Egil

Indregård bhage

 

77 17 18 80

 

Marion Kvien

ledende renholder

 Teknisk

 

9506 9566.

Larsen, May

Salangen skole

Renholder

 

48 25 42 47

Lauritzen, Anne Randi

Hjemmetjenesten

Avdelingsleder

77 17 20 94 

 

Lind, Hilde

Vasshaug skole

Inspektør

77 17 20 51

 

Lomås, Odd

Salangen skole

Lærer

77 17 20 40

959 32 639

Lomås, Hanne

Salangen skole

Kontorfullmektig

77 17 20 33

 

Lund, Trude

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 50

 

Løvberg, Hilde

Mottaket

Koordinator ordinær avd.

77 17 21 02

 

Løvås, Anne Karin

Salangen skole

Lærer

77 17 20 37

 

Markussen, Stein

Kultur

Biblioteksjef

77 17 21 14

909 99930

Martinussen, Kirsti

Salangen skole

Lærer

77 17 20 36

 

Masterbakk, Gunnhild

Barnevern

Barnevernleder

77 17 20 58

975 72 055

Myrmel, Elise

Indregård bhage

 

77 17 18 80

 

Myrmel, Ellen

Mottaket

Sekretær

77 17 21 06

 

Mikkelsen, Ellinor

Laberg bhage

fagarbeider

77 17 47 89

48077035

Myrvoll Sørensen, Jenny

Mottaket

Koordinator/nestleder

77 17 21 01

 

Nerdal, Berit

Strandbu bhage

Fung. Førskolelærer

77 17 13 39

99476979

Nesje, Lars Andreas

Helse

Enhetsleder helse

77 17 20 65

 

Nesje Vestermo, Anne

Helse

Ergoterapeut

77 17 20 78

 

Nestun, Solbjørg

Ø. Sal. bhage

Renholder

 

917 697 96

Nilsen, Eirik

Barnevern

Barnevernkonsulent

77 17 20 57

 

Nilssen, Ellen

NAV Salangen

Konsulent

77 28 52 99

 

Kristin F. Nordmo

 Hjemmetjenesten

 Sykepleier 1

 77 17 20 93

 

Nordhus, Lisa

Salangen skole

Lærer

77 17 20 45

 

Nordmark, Merethe

Indregård bhage

Renholder

 

993 67546

Normann, Torbjørn

NAV Salangen

Markedskoordinator

77 28 52 94

 

Nutti, Elisabeth

Sentraladm.

Administrasjonssjef

77 17 20 02

924 60 616

Nygaard, Anne

Pleie - og omsorg

Avdelingsleder SABE

77 17 20 92

 

Nygård Fagerli, Hanne

Miljøtjenesten

Miljøterapeut 1 Ryet

77 17 21 72

 

Olsen, Linn M.

Salangen skole

Lærer

77 17 20 36

 

Olsen Walle, Hårek

Pleie - og omsorg

Kjøkkensjef

77 17 20 84

 

Ovesen, Tor Ragnar

Pleie - og omsorg

Kontorfullmektig

77 17 20 82

 

Pettersen, Ann Kristin

Barnevern

Barnevernkonsulent EM

77 17 20 56

 

Pedersen, Kim Håkon

Barnevern

Barnevernkonsulent

77 17 20 60

 

Pedersen, Lisbeth 

Helsesenteret

Fagarb. renhold

 

47 62068

Pedersen, Anne-Britt

Assistent

Vasshaug skole

77 17 20 53

 

Pedersen, Kim Håkon

Fagforbundet

Org.kontor Fagforbundet

77 17 20 15

957 64538

Pedersen, Roald

Idrett/kultur

Renholder

 

452 220 30

Pedersen, Sissel Jorun

Revisjon

Revisor

77 17 20 16

906 68762

Pedersen, Marit 

 

Fagarb. renhold

 

4162 8398

Pedersen, Wenche

Sentraladm.

Kontorfullmektig

77 17 20 04

 

Pedersen, Kjerstin

Vasshaug skole

Assistent

77 17 20 53

 

Pedersen J., Kristin

Helse

Helsesekretær

77 17 20 69

 

Prestbakk, Gunnhild

Skole

Renholder

 

479 09417

Presbakmo, Ivar

Ordfører

Ordfører

77 17 20 01

901 02 556

Ratkje, Tore

Teknisk

Teknisk sjef

77 17 21 20

959 67 372

Roall Anett, Nina

Helse

Helsesekretær

77 17 20 69

 

Ryeng, Paula

Helse

Fysioterapeut

77 17 21 38

 

Rystad, Ragnhild

Helse

Helsesekretær

77 17 20 69

 

Sagerup, Marit

Helse

Helsesøster

77 17 20 71

 

Sagerup, Ingeborg

Helse

Vernepleier psykiatri

77 17 20 76

410 32 007

Sagerup, Ingvild

Salangen skole

Lærer, i perm

77 17 20 35

 

Sagerup, Lill Karin

Helse

Hjelpepleier

77 17 21 64

481 92 719

Sagerup, Alvin

Salangen skole

Lærer

77 17 20 40

 

Sagerup, Johnny

Sentraladm.

Kommunalsjef

77 17 20 09

410 32 004

Sagerup, Bente

Vasshaug skole

Assistent

77 17 20 53

 

Seipajärvi, Andreas

Salangen skole

Lærer

77 17 20 45

 

Seppola, Lill

lærer

Vasshaug skole

77 17 20 52

 

 

 

 

 

 

Simonsen, Kirsti-V.

lærer

Vasshaug skole

77 17 20 50

 

Sjøseth, Nils Arne

Brann/feiervesen

Feier

 

913 70 822

Skogheim, Nina

Salangen skole

Lærer

77 17 20 42

 

Spansgaard Rotnes, Inger

Vasshaug skole

Assistent

77 17 20 53

 

Strand, Inger

NAV Salangen

Førstekonsulent

77 28 52 95

 

Strokkenes, Hulda

Revisjon

Revisor

77 17 20 17

918 94 150

Svendsen, Tor Markus

Barnevern

Miljøtjenesten

77 17 21 73

 

Svendsen, Lisbeth

Helse

Ledende helsesøster

77 17 20 73

 

Sæbø, Gunnar

Salangen skole

Enhetsleder Salangen skole

77 17 20 31

482 49 422

Sæbø, Tone

Salangen skole

Lærer, rådgiver

77 17 20 40

 

Sæther, Lene

Indregård bhage

 

77 17 18 80

95 78 14 52

Sørensen, Ann Synnøve

NAV Salangen

Seniorkonsulent

77 28 52 92

 

Teigland, Annie

Strandbu bhage

Ped.leder

77171339

98063035

Thomassen-Sjøgren, Rigmor

Strandbu bhage

Ped.leder

77171339/

41403947

Torgersen, Tor Harald

Vasshaug skole

Rektor

77 17 20 49

918 85 392

Utheim, Torfinn

Salangen skole

Lærer

77 17 20 35

 

Utheim, Elin

Vasshaug skole

Lærer

77 17 20 51

 

Utmo, Åshild

 Helse

Sekretær

77 17 20 72

 

Utstøl, Aasa

Mottaket

 

77 17 21 04

 

Wang, Henriette

Assistent

Vasshaug skole

77 17 20 53

 

Woll Bredahl, Siv

Salangen skole

Lærer

77 17 20 40

 

Østvik, Randi

NAV Salangen

Konsulent

77 28 53 00

 

Øvervatn, Tomas Karl

Salangen skole

Lærer

77 17 20 42

 

Ånesen, Øystein

Kultur

Kulturkonsulent

77 17 21 11

902 03885

Aasen Sund, Heidi

Økonomi

Økonomisjef

77 17 20 08

916 12 485