Informasjon om bassenget:

Bassenget erBassenget i Salangen kulturhus.jpg av de mest moderne i landet etter renovering nylig.

Energien i anlegget er knyttet til biobrenselanlegget og har et omfattende gjenvinningssystem. - Det bidrar med energi til hele kulturhuset og dermed blir drifta forholdsvis rimelig. Rent teknisk er anlegget i ypperste klasse, rensingen er helautomatisk og vannet er helt uten klorlukt og dimensjonert for 20 samtidig badende personer.