Stillinger ledig: Barnevernkonsulent/tiltakskonsulent

- 100 % fast stilling
- 100 % vikariat fra 01.12.17 - 31.12.18
- 100 % vikariat fra 01.12.17 - 31.12.18
- 60 % "Foreldrestøttende tiltak" prosjektstilling fra 01.10.17 - 31.12.17
Stillingene kan kombineres.

Interne søkere har fortrinnsrett ihht HTA og AML dersom de er kvalifisert og egnet for stillingen.

Gå til full utlysning, elektronisk søknad mm.