Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding av flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og der står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 3. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du under.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på flg. steder fra 15.07.13:

  • Salangen herredshus, 1. etasje
  • Salangen folkebibliotek
  • Knudsen Dagligvare, Medby


Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom.

Klage over feil i manntallet sendes til flg. adresse:


Valgstyret i Salangen, postboks 77, 9355 Sjøvegan