Status på vannlekkasjesøk

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

Teknisk sjef, Salangen kommune