Status dataproblemene

Vi er nå i en fase der samtlige datasystemer tas i bruk og i denne fasen vil det kunne oppstå ustabilitet både i forhold til linjer og datasystemer. Det arbeides fortløpende for å stabilisere systemet og dette arbeidet vil som minimum pågå frem til og med fredag 25. april.