Statens vegvesen vil sette ned fartsgrensen på Fv 84

 

-Dette er et viktig og godt grep for bedre trafikksikkerhet, sier ordfører Sigrun W. Prestbakmo. Det ble avslag på søknaden om redusert fartsgrense på Fv 152, og her er det ingen klageadgang, men vi må være oppmerksom på endringer i trafikkbildet for eventuelt å komme tilbake med ny søknad her, avslutter orføreren.

Dersom høringsinstansene ikke har noen merknader til forslaget innen fristen, vil Statens vegvesen fatte vedtak om endring av fartsgrense på strekningen, slik at det blir en sammenhengende 60 - sone fra Laberg til Sjøvegan.