Varsel om sprengningsarbeid i Karavika

Dette vil bli varslet med sirene. Arbeidet vil pågå i flere uker.