Spillkvelder arrangeres av mottaket og SAFA

 

Ett av disse prosjektene var SPILLKVELD, aller helst på et sted utenfor mottaket, hvor også andre kunne komme som deltakere. 

SAFA var en naturlig partner å snakke med, og det ble utformet en prosjektsøknad til IMDi vi har fått positiv tilbakemelding på. Salangen bridgeklubb sa seg villig til å stille med bridge-lærere, og fundamentet for et nybegynnerkurs i kortspillet bridge var lagt.

Målet er at det kan skapes en arena hvor spilleglade personer - både fra mottaket og befolkningen forøvrig, spesielt i aldersgruppen 18 år og oppover kan møtes og utfolde seg i den mangfoldige verden vi har av kort- og brettspill. Tiden som er tilgjengelig hver kveld er fra kl. 18.00 til kl.22.00, og torsdager er valgt som ukedag for aktiviteteten. Det er mottatt tilskudd for å kunne gjennomføre prosjektet i 52 uker, med andre ord ett år fremover.

I begynnelsen vil det altså være kortspillet bridge som er fokus, med sine utfordringer innen meldesystemer og krav til planlegging av spillet.

Etterhvert tenkes det også å kunne utøve andre spill - som RISK, CARCASONNE, SMALLWORLD osv, som alle er brettspill med krav til strategi og planlegging av eget spill. Felles for alle disse er at de tar relativt lang tid å spille, slik at de 4 timene vi har til rådighet kommer godt med.

SAFA har også kjøkken, slik at det er mulighet for noe varmt å drikke - og eventuelt også noe å bite i. - Det kommer litt an på hvilke krefter man får engasjert i gjennomføringen av kveldene, avslutter frivillighetskoordinatoren.

LAST NED INVITASJONEN(pdf)

(FOTO: Salangen-nyheter)