Sommertilbud til barn og unge i Salangen i sommer

  • Vær OBS på at det er forhåndspåmelding til aktivitetene. Påmelding til laban@salangen.kommune.no.
  • Har dere spørsmål om aktivitetene, kan dere kontakte Anna på SAFA: 90595086/99348480 eller Hilde Løvberg v/ Astafjord barneverntjeneste mob.: 902 50 805

Her kan du laste ned brosjyren

happy-kid-clipart-kid_row.jpg