Søknad til kulturskolen

Tilbudet forutsetter nok søkere og tilgang på lærere. 

Elevavgiften er for tiden kr 2.200,- og faktureres en gang innen 15. november Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

Elevene deltar i en rulleringsplan som gjør at de som har undervisning på dagtid hele tiden endrer tidspunkt.

NB! BÅDE NYE OG GAMLE ELEVER MÅ SØKE OM ELEVPLASS FOR HVERT SKOLEÅR. Elevavgiften refunderes ikke om eleven skulle slutte før semesteret er slutt.

Nærmere opplysning om Kulturskolen finner du her.

Bjarne Dahlberg rektor. 90975611