Søknad kulturmidler for 2014

Salangen kommune har følgende tilskudd til fordeling;

  1. Aktivitetsstøtte til idrett, sang og musikk; søknadsfrist 01.05-2014 til Salangen idrettsråd og Salangen sang og musikkråd.
  2. Aktivitetsstøtte lag og foreninger generelt; søknadsfrist 01.05-2014 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN
  3. Driftstilskudd sommer og vinteranlegg; Søknadsfrist 01.05-2014 til Salangen idrettsråd.
  4. Kurs og konferansestøtte; Søknadsfrist 01.05-2014, men kan også sendes hele året før 15.11-2014 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.

Klikk her for mer informasjon/søknadsskjema her