Søk på Drømmestipendet!

Drømmestipendet består av 100 stipender à 10 000 kroner - til sammen én million kroner, sier kulturskolerektor Bjarne Dahlberg. Stipendordningen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker man å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Du kan lese mer om drømmestipendet og søke via nettsiden www.drommestipendet.no