Vekt og fart er avgjørende for hvilke regler som gjelder når barn skal kjøre barne-ATV eller barne-scooter.

Reglene:

Barn under 16 år kan kjøre slike leketøy hvis den:

•Veier under 50 kg, og

•Har maxfart på 6 km/t eller mindre

Hvis den veier 50 kg eller mer, eller har en maxfart over 6 km/t, er den å anse som et kjøretøy.

Det innebærer:

•Aldersgrense 16 år

•Krav til førerkort

•Krav til registrering

•Krav til hjelm (unntak: kjøring på lukket bane i regi av Motorsportforbundet)

Hva om barnet bare kjører i hagen?

Det er de samme reglene uansett hvor scooteren/ATV-en brukes, for eksempel i hagen, rundt hytta, i utmark eller på vei. Det eneste unntaket er lukket bane i regi av Motorsportforbundet.

 

Foreldre eller andre som lar barn bruke ”barnescootere/barne-ATV” som egentlig er kjøretøy, jf definisjonen her, risikerer å bli bøtlagt for overlatelsesmedvirkning, vegtrafikkloven § 17 andre ledd.

 

Roald Berntsen

Politiførstebetjent

Salangen lensmannskontor