SKYNYTT: Informasjon om skyprosjektet til Salangen kommune

Den absolutt viktigste suksessfaktoren i skyprosjektet er å få involvert alle ansatte, på de forskjellige nivåene, i K4-kommunene.

 

I forhold til fremdrift vil denne utgaven av SKYNYTT trekke frem følgende momenter: 

  • Hovedleveransen til K4 som starter 28. august 2017.
  • Prosjektet skal avsluttes 2 mai 2018.

 

Prosjektet innebærer følgende:

  • Nye krav til datasikkerhet, personvern og mobilitet
  • Dagens datarom i Salangen blir stengt og alle data overføres til nettsky
  • Bedre stabilitet og økt driftssikkerhet
  • Bedre digitale verktøy
  • Klargjør K4 kommunene for digitalisering av tjenestene
  • Eget intranett i K4 kommunene
  • Dagens fagsystemer blir videreført i den nye løsningen.

 

Neste utgave av SKYNYTT vil komme i august, i forbindelse med oppstart av hovedleveransen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Erling Hanssen                  Ole Kristian Severinsen                 Frode Skuggedal