Vasshaug skole

Kunnskap er makt!

  • Salangen skole 1. - 10. klasse ligger i Sjøvegan sentrum, 700 meter fra mottaket.
  • Fremmedspråklig undervisning for ungdom og voksne foregår i regi av Sjøvegan vgs. , 500 m fra mottaket.

Barnehage

Sjøvegan mottak disponerer plasser i Strandbu barnehage. Fra høsten 2015 blir barnehagene samlokalisert ved Vasshaug ca 200 m fra Mottaket. 

Mer informasjon om skole, SFO og barnehage