Skoleruta

Skoleruta 2016-2017

Vedtatt i levekårsutvalget i februar 2016.

Høst 2016

  • August: elevstart 22.8
  • Oktober: høstferie for elever 6. og 7.10
  • November: fridager 21. og 22.11
  • Desember: siste skoledag før jul 21.12

Vår 2017

  • Januar: skolestart 3.1
  • Februar: vinterferie 27.02 t.o.m 28.02
  • Mars: vinterferie 1.03 t.o.m. 3.03
  • Mars: påskeferie f.o.m. 10.04 t.o.m. 17.04
  • Mai: fridag 26.05
  • Juni: siste skoledag før ferie 21.06

Skoleruta 2017-2018