Skolefoto

Alle elever får tilbud om å kjøpe bilder. Vi understreker at det ikke er noen kjøpeplikt. Egen informasjon om eventuell bestilling kommer direkte fra fotografen til foresatte/foreldre og er en sak mellom disse partene.

Tidspunkt for fotografering høsten 2015 er mandag og tirsdag 7. og 8. desember. Det vil ikke bli anledning til søskenfotografering.

LInk til FOVEA A.S