Skal diskutere utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger

De møter sammen med ordførere og rådmenn fra utvalgte kommuner i region Nord, Midt og Vest. Salangen og Nordreisa er eneste kommuner fra Troms. Dette er en mulighet for å nå videre med forslag som vil bedre situasjonen knyttet til bosetting av enslige mindreårige, men også voksne og familier.