Sjøvegan helsestasjon

På grunn av forsinkelser fra leverandør har renoveringen på helsestasjonen blitt noe forsinket. Vi ber om forståelse for eventuelle problem dette kan medføre.

Med hilsen
Åshild Utmo
Salangen kommune
Helseavdelingen
Tlf. 77172072