Den som driver serveringssted, f eks restaurant, kafe, pub eller bensinstasjon med servering av mat/drikke, må ha serveringsbevilling. Serveringsbevilling kreves dersom det foregår ”servering Serveing illav mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.” Er du i tvil om bevilling kreves: ta kontakt med kommunen.
 
For å få innvilget serveringsbevilling må styrer for serveringsstedet ha avlagt etablererprøven. Salangen kommune gir kandidatene mulighet til å avlegge etablererprøven og utsteder vitnemål ved bestått prøve. Vitnemålet er et personlig dokument for den som tar prøven. Vitnemålet kan brukes over hele landet.
 
Den som skal selge alkoholholdig drikk opptil 4,7 % må ha salgsbevilling.
 
For å få innvilget salgsbevilling må styrer og stedfortreder til salgstedet ha avlagt Kunnskapsprøve om alkoholloven. Salangen kommune gir kandidatene mulighet til å avlegge prøven og utsteder vitnemål ved bestått prøve. Vitnemålet er et personlig dokument for den som tar prøven. Vitnemålet kan brukes over hele landet.

Alle serveringssteder som vil skjenke alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling.
 
Den som vil skjenke alkoholholdig drikk (øl, vin, brennevin mv.) for en enkelt anledning (lukket arrangement) kan søke om dette på eget skjema.
 
Styrer og stedfortreder på serveringsted som skjenker alkoholholdig drikk må bestå denne prøven. Salangen kommune gir kandidatene mulighet til å avlegge prøven og utsteder vitnemål ved bestått prøve. Vitnemålet er et personlig dokument for den som tar prøven.Vitnemålet kan brukes over hele landet.
 
 
Kommunens salgs-/skjenketider er angitt her.