• "Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre."
  • Vi har samlet informasjon vi mener er nyttig for seniorer under «paraplyen»
  • Seniorportalene.no med følgende underportaler som gir svar på viktige spørsmål som:
  • SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?
  • FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?
  • ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg?
  • SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde?

Vi eier og drifter i tillegg nettstedet, BPA-Portalen.no. BPA-portalen er nettstedet for personer som har en nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet. Dette er det eneste stedet hvor en kan få en samlet oversikt over leverandører av BPA tjenester i hele landet.

Vi viser til mer informasjon i vedlagte brosjyrer for SeniorPortalene og BPA-Portalen