Seminar-rekke «Vold mot eldre»

 

Vi vet at vold og overgrep mot eldre skjer, men at det i for liten grad blir oppdaget, varslet og stoppet. For å endre dette kreves kunnskap, og at vold_mot_eldre.pngman bryter skam og tabuer som omgir denne typen vold. Dette tiltaket er et bidrag til en enda bedre eldreomsorg. Tilbudet er et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av Justisdepartementet.

Last ned hele invitasjonen som pdf

Målgruppe:

Seminarene er tilrettelagt for helsepersonell, eldreråd, krisesenter, voldskoordinatorer, folkehelsekoordinatorer, politikere og frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter for eldre.

Kursinnhold:

Seminarene tar opp vold og overgrep mot eldre, eldres rettigheter, hjelperens plikter og hva som kan gjøres for å forebygge og stoppe vold.

Kursavgift:

Tilbudet er gratis. Det serveres kaffe/frukt. Tid og sted: Tid: 12 ,19 og 26 oktober, alle dager fra 09.00 – 12.00. Sted: Huset Mot Havet Seminarene foregår på videokonferanse

Påmeldingsfrist:

Påmelding til ingrid@arenaelvenes.no snarest. Vi gjør oppmerksom på at det er svært begrenset med plasser, slik at vi forbeholder oss retten å prioritere blant de som ønsker å delta. Vi ønsker en bred faglig sammensetning blant deltakerne, siden dette er et pilotkonsept.