Seminar om tilskuddsordninger kultur

17.-19. juni har vi med oss Kulturrådet, Musikkutstyrsordningen, egne ordninger og ordninger vi forvalter på vegne av andre rundt i Troms. Alle ordningene er  relevante når vi snakker om oppgraderinger av kulturarenaer i Troms, ordninger som er lure å vite om når man skal bygge, skaffe nytt teknisk utstyr, eller tenke sceneløsninger, amfi, visuell kunst, verneverdige hus osv osv.

Mer informasjon:

Vi kjører seminarene tre steder i Troms: HARSTAD, TROMSØ og KÅFJORD for å gjøre det letter for folk å delta. Samme seminar – trenger ikke melde dere på flere steder.

Mer informasjon finnes på Rom for Kultur: http://romforkultur.tromsfylke.no/

Link direkte til program for all tre dager: http://romforkultur.tromsfylke.no/?page_id=596

Link til påmelding: http://kurs.tromsfylke.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html