Grunnlag for det forpliktende samarbeidet mellom partene er nedfelt i Salangen kommunes plan for DKS.

Salangen kommune ble sammen med Lyngen og Harstad invitert som pilotkommune i Panoramaprosjektet. Panorama består av delene musikk og film. Noe av grunnlaget for at Salangen ble invitert med er at det er etablert et godt samarbeid mellom kulturskole, DKS/skole, UKM og kulturavdelingen.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Salangen kommune og Troms fylkeskommune der målet er å etablere varig samarbeid mellom kulturskole, UKM og Den kulturelle skolesekken både på kommune og fylkesnivå. Prosjektet innebærer bla at pilotkommunenes skoler får midler til innkjøp av instrumenter og filmutstyr. Siden Salangen kommune allerede har et godt etablert samarbeid mellom partene, er det naturlig at felles utnyttelse av dette utstyret står sentralt.

 

Last ned dokumenter: