Salangen Boligstiftelse

  • Organisasjonsnummer: 957 523 730
  • Stiftelsesdato: 28.09.1988
  • Postadresse: Postboks 77, 9355 Sjøvegan
  • Besøksadresse: Salangen Herredshus, 1. etasje
  • Daglig leder: Svein-Einar Ingvaldsen
  • Styrets leder: Jon Ingolf Myrmel

Kontaktinformasjon


Svein – Einar Ingvaldsen 77 17 20 29 / 94 14 11 10
Faks 77 28 24 16
E-post svein-einar.ingvaldsen@salangen.kommune.no
Postadr.: Postboks 77, 9355 Sjøvegan
Besøksadr.: Herredshuset, 1. etasje