Salangen skole

Salangen skole er en 1 til 10-skole og har ca 280 elever. Skolestrukturen er i endring, men vår Klar for verden!visjon og våre verdier forblir, og vil uansett hva som skjer være det viktigste i vårt arbeid. Skolen er under total renovering fra høsten 2011 og vil være klar for innflytting høsten 2014.

Vi ønsker at hver enkelt elev skal kunne utvikle sine talenter etter beste evner.


Sentrale myndigheter har gjennom lovgivning fastsatt en viss ramme som vi må følge. Kommunen setter opp de økonomiske rammene for oss som vi arbeider innenfor.


Salangen skole vil gjøre alt som er mulig innenfor disse retningslinjene for å utstyre hver elev med så mye kunnskap som mulig når de forlater skolen, og å prøve å oppnå vår visjon for dem: "Klar for verden"!


Visjon:


Det sies at en visjon er som en "fyrtårn", det hjelper oss til å holde stø kurs, den skal gi oss kraft og utholdenhet til å strekke seg etter mer. Det gir oss en hensikt med det vi gjør. Salangen skole - klar for verden - er det vi har valgt som vår visjon.

Med dette mener vi at når vi ønsker velkommen elever fra Vasshaug skole femte år, så vi er klare. Klar for verden.

Når elever fra Lamo, Salangen mottak for asylsøkere, og andre skoler kommer til oss - er vi klare!

Når skolen får nye utfordringer, vi vil være klar!

Og når elevene er ferdig på Salangen skole så vil de være klar for verden!
Vi vil arbeide for å gi elevene så mye yrkesrettet kunnskap som er mulig for dem, og dette vil gi dem muligheten til å velge veien videre.


Vi ønsker å gi elever kulturelle kunnskaper: Gi dem erfaring innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv, både som deltakere og tilskuere. Vi ønsker at de skal ønske å fortsette å søke disse tingene når de flyr ut av redet.

Vi søker også å utstyre dem med en positiv holdning til andre mennesker og kulturer, å gjøre dem nysgjerrig på livet utenfor vårt lille samfunn.


Vi ønsker at våre elever skal forlate skolen med en følelse av at verden er der, - åpen og lovende. Vi tror det er verdt å jobbe for!

Verdier:

Gode verdier er noe vi ønsker skolen vår skal være godt kjent for. Verdier som vil "kjøre" oss mot visjonen og hjelpe oss å ta valg i hverdagen.


Salangen skole har fem slike verdier:


- Salangen skole skal være et trygt sted.

Det betyr at både elever og lærere og andre som jobber her skal føle seg trygge på skolen. De voksne skal være klare og avgjørende, og det er ingen toleranse når det kommer til mobbing og vold.


- Salangen skole skal være en sporty skole


vi vil arbeide for å gjøre skolen vår mer spennende gjennom ulike aktiviteter. Vi ønsker at våre elever skal være mer fysisk aktive. Vi vil arbeide for at elevene skal bli mer modige og tørre å gjøre mer. Vi ønsker elever og lærere å være utadvendt og positiv.
 

- Salangen skole skal være søkende i forhold til kunnskap


Vi ønsker at elevene skal utvikler etter beste evne. Det er viktig for elevene å søke kunnskap, og arbeide med hjelp av ulike aktiviteter og arbeidsmetoder. Godt kvalifiserte og oppdaterte lærere vil støtte elevene i deres søken etter kunnskap.


- Salangen skole skal være en inkluderende skole

 

Skolen er et møtested for mange typer mennesker. Vi vil inkludere alle i dette fellesskapet, arbeide mot mobbing og hjelpe de som sliter med å finne veien videre!


Gjennom våre valg av verdier og visjon skal vi strebe etter vår skole skal bli en enda bedre plass.

: : Gå til skolens hjemmeside på salangen.kommune.no