Salangen Røde Kors, infomøte om flyktningeguide i dag

 

Vi har mange nye innvandrerer, som trenger litt info om hvordan vårt system fungerer. 

  • Har du en time ledig av og til? 
  • Kunne du tenke deg å bli kjent med et menneske som gir deg et annet perspektiv på livet og hverdagen?
  • Et menneske som ønsker å lære hvordan vi lever i Norge. 

HVA ER FLYKTNINGEGUIDE?

Nytt land, fremmed språk, annerledes kultur og nye mennesker. Dette er noen av utfordringene som flyktninger møter. Røde Kors samarbeider med kommunene for å opprette kontakt mellom flyktninger og lokalbefolkingen.
Å være frivillig flyktningeguide for et menneske som har bosatt seg i nærmiljøet ditt er en svært viktig oppgave, og en stor berikelse.
Oppgaven behøver ikke ta mer tid enn et par timer i uken. Papirarbeid er det ikke noe av. Kun en til to kvelder med opplæringskurs er det som skal til før du er i gang.
Bindeledd til lokalmiljøet
Oppgaven til en flyktningeguide er å orientere en flyktning om samfunnet han har bosatt seg i. Du fungerer som et bindeledd til lokalmiljøet slik at integreringen går smidigere.
Som flyktningeguide kan du for eksempel få spørsmål hvor likningskontoret ligger, hva foreldre må ordne før barnas skolestart, hvor man handler billig og bra mat, eller hvor guttungen kan gå på fotballtrening.
Spørsmålene er ofte lette å svare på for dem som har bodd lenge i Norge.Samtidig som du forklarer hvordan livet her fungerer, lærer du om en annen kultur.
Samvær er integrering
Like viktig som å overføre lokal- og hverdagskunnskap, er samværet. Å se en fotballkamp sammen kan være integrering på sitt beste!