Sak i TF om nytt system for vanngebyr

FOLKEBLADET 17.03.2017: Nytt gebyrsystem for vannavgifter i Salangen kommune kan føre til at det lønner seg å installere vannmålere for flere.

 

Private abonnementer avgjør selv om de vil ha vannmåler i huset. Men for næringslivet i Salangen er det ikke lengre et valg. De skal FOTO: MORTEN DOKKAinstallere vannmålere.

Må installere vannmåler

– Ja, i forskriftene er det lagt opp til at alle i næringslivet skal ha vannmålere. Noen har i dag, men ikke alle. Men vi må nok kontakte næringslivsaktører i kommunen direkte om dette, sier økonomisjef Heidi Sund Aasen som sier endringene har kommet som følge av lover og forskrifter samt anbefalinger fra fylkesmannen.

– Årsaken er at noen sitter på mye bygningsmasse og lite vannforbruk. Skal du da beregne avgifta ut fra areal blir det veldig galt. Har de en måler betaler de ut fra det de bruker. Jeg vil tro at også næringslivet ønsker å gjøre det på denne måten, sier teknisk sjef Reidar Berg.

Delt gebyret i to

Det kommer også endringer for de private abonnementene i Salangen. Kommunen legger nå til grunn de arealene som ble beregnet i forbindelse med eiendomsskatten. Tidligere ble gebyrene beregnet etter bruksarealet. Gebyret er delt i to, et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.

– Det kan bety at noen får et høyere beregnet areal enn tidligere. Men nå blir det slik at en betaler etter det faktiske arealet. Blir gebyrene uforholdsmessig høye har de mulighet til å installere vannmålere, sier Berg.

– Vi kommer ikke med et gebyr i tillegg, vi har delt gebyret opp i to. Det er et fast gebyr som betales uavhengig av areal og forbruk. Så har vi ett gebyr som beregnes enten etter areal på huset eller målt vannforbruk, forklarer Sund Aasen.

Rettferdig system

Dette betyr at flere vil få endringer i gebyrene. Noen går ned og noen går opp.

– Om noen trenger råd i forhold til hva de bør gjøre er vi tilgjengelige. Vi mener dette er et mer rettferdig system enn tidligere, sier Berg.

– Hva koster det å montere en vannmåler?

– Jeg vil tro at det koster 2.000 – 3.000 kroner. I dag er det 70–80 som har vannmåler i kommunen, for oss hadde det vært best om alle har fordi alle da hadde betalt ut fra hva de bruker, svarer Berg.

Vannmåler kan lønne seg

– Vil det da lønne seg i montere vannmåler?

– Det kommer litt an på hvor stort hus de har og hvor stort forbruk de har. De må da gjøre seg noen antakelser, og vi kan være behjelpelig i disse vurderingene, sier Sund Aasen.

– Sitter du med et stort hus og har lite vannforbruk vil det lønne seg å montere vannmåler, sier Berg.

– Dette er jo innenfor selvkostområdet. Kommunen skal ikke tjene penger på gebyrene, vi skal ta inn slik at vi kan drifte anlegget. Så totalt sett skal vi ikke ta inn mer i avgifter enn tidligere, sier Berg.