Mer informasjon:

  • Elevgiften er for tiden kr. 2200,- per skoleår
  • Elevavgiften faktureres en gang i året - og innen 15. november.
  • Elevavgiften refunderes ikke hvis eleven slutter før skoleåret er slutt
  • Det gis 50% søskenmoderasjon
  • Kulturskolen følger skoleruta til grunnskolen
  • Elevene som har undervisning i skoletiden, deltar i en rulleringsplan. For at dette ikke skal gå utover spesielle fag i grunnskolen, endres tidspunktene for undervisning kontinuerlig.
  • NB! Søknadsfrist er 23. mai 2016
  • Ved spørsmål ta kontakt med Bjarne Dahlberg, kulturskolerektor på mail eller 90975611

Fyll ut skjemaet under:

Etter at vi har mottatt søknad vil foresatte bli kontaktet. Vi gjør oppmerksom på at alle tilbudene forutsetter nok søkere og tilgang på lærere / instruktører.

Alle felter må fylles ut!