Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Etter opplæringsloven har ikke skolen anledning til å gi permisjon utover to uker av gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Gjeldende lov og regelverk

Se Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Lov

Forvaltningsloven
Opplæringslova § 2-11

 

Klikk her for å søke elektronisk om skolefri

Vi ønsker fortrinnsvis at du fyller ut skjema på nett. Hvis du ønsker å skrive ut skjema for å fylle ut manuelt, klikker du på printer-symbolet når du er kommet inn på skjemaet.